SEMPOZYUM
ANA BAŞLIK KONULARI

Sempozyum Konuları

Sempozyum ve Sergi etkinliğimize gönderilecek bildiriler aşağıda belirtilen konuları kapsayacak şekilde olacaktır. 

Yangına Neden Olabilecek Potansiyel Tehlikeler ve Risk Değerlendirmesi

Yangın Acil Eylem Planları ve Acil Durum Yönetimi

Yangının Çalışma Ortamına, Çevreye, İnsanlara, Flora ve Faunaya Etkileri (Fiziksel, Kimyasal, Psikolojik, Sosyolojik V.B.)

Yangının Kimyası ve ilgili tarafların bilinçlendirilmesi

Yangına karşı önleyici tedbirler ve altyapı gereklilikleri (tasarım, malzeme, yer seçimi v.b.)

Ulusal / Uluslararası Yangın Mevzuatı ve Standartlar

Yangının Operasyonel Yönetimi ve Müdahale Teknikleri