Bildiri Özetleri Kitabına Reklam Koşulları

Sempozyumda sunulacak bildiri özetleri bir kitapta toplanarak tüm katılımcılara dağıtılacaktır.

İlgili konularda etkinlik gösteren kuruluşların ürün ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla kitaba reklâm alınacaktır. Sempozyumda sunulacak bildiriler memory stick ile katılımcılara verilecektir.

Bildiri özetleri kitabı 16x24 cm boyutlarında olacak, reklam boyutları 15,5x22 cm sınırlarını aşmamalıdır.

Siyah beyaz baskının yanı sıra ek renk kullanılacağı gibi trigromi baskıda yapılabilecektir. Reklâm bedelleri siyah beyaz ve renkli baskılar için aynıdır.

Reklam vermek isteyen kuruluşlar 31 Ekim 2019 tarihine kadar reklam başvuru formunu ve baskıya hazır 2 adet basılı asıl ve “.tiff” formatında 1 adet CD kopyası veya internet ortamında olarak yazışma adresine ulaştırmaları ve reklam bedellerini 31 Ekim 2019 tarihine kadar ilgili hesap numaralarına yatırmaları gerekmektedir.

 

 Reklam bedelleri

Arka Kapak Sayfası (Kodu: AKS)           2.500 TL (ana sponsor olmaması halinde)

Ön İç Kapak (ÖİK)                                    2.000 TL

Arka İç Kapak (AİK)                                 1.500 TL

Kitap Ayracı (Kodu: KA)                          1.500 TL (4 cm x 25 cm)

İç Sayfalar (Kodu: İS)                                750 TL